Rus Eng Spa Fra Deu Ell Nld Bul Rom Ukr
Центр Высоких Технологий Альфа-Мед и Альфа-Мед Украина

Skype: valdudko

kişileri göster
 
 
ekipman
Uygulama prensibi
 

Uygulama prensibi

Uygulama prensibi vücutta gerçekleşen her sürecin kendine özgü elektromanyetik özelliklerine sahip olduğuna dayanır. Söz konusu özellikler ölçülebilir. Hastalık döneminde bu özellikler değişmektedir.

Muayene şemasına göre taranan organın (yada organ gruplarının) elektromanyetik impülsleri cihazda kayıtlı olan organ frekansları ile karşılaştırılır. Bu impülsler muayene edilen hastanın beyninden alınır. Bu esnada hasta herhangi bir uyarı hissetmez.

Her patolojik proses, her uyaran, normal değerine göre oluşan her sapma özel, net bir şekilde belirlenebilen enerji spektrumuna sahiptir. Cihazın veritabanına tüm patolojik süreçlerin ayarları kaydedilmiştir. Muayene esnasında vücutta meydana gelen tüm süreçler hakkındaki bilgileri içeren elektromanyetik spektrumlar vücuttan alınır. Cihaz vücudun elektromanyetik spektrumlarını öz veritabanındaki ayarların değerleri ile karşılaştırır ve skalalardan birindeki ayar değeriyle çakıştığında biyorezonans meydana gelir ve cihaz söz konusu süreci kaydeder.

Bu süreç süpermarkette ürünlerin barkoduna göre tanımlama sürecine benzer.

◊ Yapılma metodları

 • Hastaya kulaklık takılır;
 • Ellerine elektrotlar verilir;
 • Lazer tarayıcısı hastanın başına yönlendirilir;
 • Program çalıştırılır.

Uygulama birbirini izleyen dört süreçten oluşur:

 1. Organ ve sistemlerin çalışması hakkındaki bilgiler toplanır (15-20 dakika).
 2. Toplanan bilgiler uzman tarafından değerlendirilir.
 3. Doktor hastanın organ ve sistemlerini gösteren renkli resimlerle birlikte hastanın sağlık durumunu açıklayan raporu verir.
 4. İlaç cinsleri özel olarak seçilir. Cihazın spesifik kamerasında gerçekleştirilen test yöntemiyle söz konusu ilaçların etkinliği, vücut tarafından algılanma yeteneği, en etkin kullanım dozu tespit edilir.

Sensitiv Imago cihazı hastaya gerekli olan ilaçları veritabanında kayıtlı ise otomatik olarak seçer. Veri tabanına birçok farmakolojik, homeopatik ilaç, fito preparat, biyolojik aktif katkı maddelerinin üreticilerine ait olan ilaçlar dahil edilmiştir.

Ayrıca her ilacı cihazın bünyesinde yer alan dış manyetik optik kamerasına yerleştirip söz konusu ilacın biyoenerjik özelliklerini veri tabanına kendiniz ekleyebilirsiniz.

Sensitiv Imago cihazını aşağıdaki kullanıcılara önerebiliriz.

 1. Doktorlar – özel mesleki uygulamalar için kullanabilirler.
 2. Tıp merkezleri – teşhis yöntemlerine ana veya ilave donanım olarak değerlendirebilirler.
 3. Gıda katkı maddeleri distribütörleri ( Coral Club , NSP , Tiens , Dr. Nona v.s. ) –müşterilere öz preparatlardan uygun olanı seçmek, öz ürünlerinin müşteriler tarafından alınmasını motive etmek, böylece distribütör ağının büyümesini sağlamak için kullanırlar.
 4. Kozmetik, gıda ürünleri diğer ilaç cinslerinin üreticileri söz konusu donatımı öz ürünün optimal yapısına ulaşmasını sağlamak ve değerlendirmek için kullanırlar.
 5. Güzellik salonları, sağlık merkezleri donanımı ana faaliyetlerine ilaveten kullanabilirler.

 
   
Copyright © 2007
"Alpha-med Ukraine"
Alle Rechte vorbehalten