Rus Eng Spa Fra Ell Deu Tur Nld Rom Ukr
Öĺíňđ Âűńîęčő Ňĺőíîëîăčé Ŕëüôŕ-Ěĺä č Ŕëüôŕ-Ěĺä Óęđŕčíŕ

Skype: valdudko

Показване на контактите
X

Благодаря!
Ще получите отговор по време на
следващите 24 часа

OK
X

С цел да ви предостави детайлна информация, моля попълнете формуляра по-долу. Цени на устройството може да зависи от страната, в която се намирате.

Вашето име, фамилия:

Вашата страна:*

Вашият град:*

Вашият e-mail:* Проверете и се уверете влязъл e-mail адрес

Повторете е-mail:* Проверете и се уверете влязъл e-mail адресe-mail №1 и e-mail №2 не съвпадат

Бележки:

Преместете плъзгача, ако не сте робот

Необходими са полетата маркирани със " * " (звезда).

Можете да изпратите запитване до нашия
e-mail: sensitiv2008@gmail.com
 
  Попитайте цени
на устройства
 
 
Оборудване
Принцип на работа
Сертификати
Cофтуер Imago
Образование
Честота обезщетение
Изчисляването на доходността
Техника на
 

В КАКВО СЕ СЪСТОЯТ ПОПУЛЯРНОСТТА И ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА НОВИЯ МЕТОД НА ДИАГНОСТИКА? 

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ОБОРУДВАНЕТО:

  • На първо място в неговата универсалност. Методът може да бъде прилаган при решаването на най-широк кръг медицински задачи. Разработените компютризирани диагностични комплекси, работещи със съвременно медицинско програмно оборудване позволяват провеждането на високоинформативно изследване на състоянието на човешкото здраве и откриването на патологични изменения в най-ранен етап на образуването им.
  • Този метод на диагностика е максимално удобен за пациента, не изисква никаква предварителна подготовка / като гладуване, клизми, прием на токсични препарати и др./ Напротив, препоръчително е пациентът да бъде подложен на изследването в нормалното си състояние, дори ако това е болезнено състояние. Това само ще увеличи достоверността на изследването.
  • На основата на получените от организма данни, компютърът индивидуално подбира лекарствените препарати, които са най-подходящи за пациента при лечението и профилактиката на откритите заболявания и хронични процеси.
  • Друго преимущество на метода е функцията за контрол, която позволява разглеждането на процеса в динамика, базирайки се на първоначално получените резултати и прогнозирайки развитието на заболяването при прилагане на възможните методи на лечение.
  • В комплекса влиза лазерен излъчвател, с помощта на който се постига уникалната възможност за провеждане на лечебно въздействие под формата на класическа лазерна терапия върху която и да е точка, зона, орган или система в организма с динамичен контрол върху резултатите от терапията чрез монитор.
  • Използването на диагностичния апарат не е свързано с радиоактивно или друго вредно въздействие върху организма, така че той може безопасно да се прилага даже при изследването на бременни жени, бебета или при тежко болни. Използването на апарата в клиники и в отделения на лечебно-профилактични заведения ще позволи да се съкрати съществено времето за провеждане на комплексна диагностика на организма на болния като система. Едновременно с това се оценява и наличието и взаимовръзката на различни патологични изменения и предразположености към тях в органите, тъканите и системите на изследваните пациенти.

Преимуществата на апаратите „Сенситив Имаго”

Главното отличие е в това, че снемането на информацията с нашето оборудване става по три канала – с ръчни електроди, лазерни скенер и наушници с датчици. Във всички други уреди това става по два канала. Само за справка – колкото повече са каналите, толкова по-висока е точността на изследването.
Сравнителната характеристика с други апарати може да се проследи в таблицата.
Всяко законно медицинско оборудване обикновено участва в различни изложби. Затова си направете труда да попитате имат ли медицинските центрове дипломи от участия в изложби.

В базата данни на програмата е вкарано възможно най-голямо количество препарати на фармацевтични фирми и фирми за производство на нутрицевтици в сравнение с уредите на други марки . Но най-важното преимущество в работата на „Сенситив Имаго” е ежедневната и професионална помощ от наша страна в организацията и напредването в този бизнес .

Ние търсим представители на продажбите за нашите съоръжения и в други страни.
Всички ние сме изучаването на информацията, и софтуер, руски и английски език.

Ако сте закупили нашето оборудване, както и да ни помогнете с превода на медицинска гледна точка , ние сме в рамките на 3 - х месеца , за да направят софтуера на вашия език.

Най-пълна информация може да намерите в разделите на сайта ни в руски и английски език.

Ако сте закупили нашето оборудване, както и да ни помогнете с превода на медицинска гледна точка, ние сме в рамките на 3 - х месеца, за да направят софтуера на вашия език.

Ние любезно Ви молим ви да ни пишете само на английски или руски. Пишете по електронна поща: sensitiv2008@gmail.com

 

   

Copyright © 2007
"Альфа Мед Украина"
Всички права запазени