Rus Eng Spa Fra Deu Tur Nld Bul Rom Ukr

Skype: valdudko

Εμφανίζει τις επαφές
X

Ευχαριστώ!
Θα λάβετε την απάντηση κατά τη διάρκεια της επόμενης
24 ώρες

OK
X

Για αποστολή ενημέρωσης, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Οι τιμές των μηχανημάτων διαμορφώνονται ανάλογα με τη χώρα στην οποίαβρίσκεστε

Ονοματεπώνυμο

Χώρα*

Πόλη*

E-mail:* E-mail

Επαναλάβετε το e-mail* Επαναλάβετε το e-maile-mails do not match

Σημείωση:

Σύρετε το κουμπί, αν δεν είστε ρομπότ

Τα πεδία που σημειώνονται "*" (με αστερίσκους) είναι υποχρεωτικά.

Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στο e - mail:
sensitiv2008@gmail.com
 
 
Θεραπευτικό σύστημα
Δυνατότητες της Sensitiv imago
Περιγραφές των προτύπων
Εξέταση φαρμάκων
Εξωτερικά το 500 μοντέλο διαφέρει από το 100
Κριτικές και φωτογραφίες
 

Λεπτομερείς εγκυκλοπαιδικές περιγραφές όλων των προτύπων

Το πρόγραμμα «Sensitive Ιmago » περιέχει λεπτομερείς εγκυκλοπαιδικές περιγραφές όλων των προτύπων και έτσι μετατρέπεται σε ένα μοναδικό εγχειρίδιο. Ο χειριστής, ο οποίος εκτελεί το τεστ με την συσκευή «Sensitive Ιmago» μπορεί να δει την περιγραφή οποιουδήποτε προτύπου και να σχολιάζει περιγράφοντας το πρότυπο αυτό, προτού πραγματοποιήσει την διάγνωση. Επιτρέπει την αποτροπή περιττών και λανθασμένων διαγνώσεων και συστάσεων.

Η απλουστευμένη επιλογή προτύπων - τα πιθανότερα πρότυπα για το αναλυθέν όργανο τοποθετούνται στην αρχή του καταλόγου προτύπων. Τα λιγότερα αυθεντικά τοποθετούνται στο τέλος του καταλόγου προτύπων. Όταν επιλέγεται το σωστό πρότυπο, ο χειριστής δεν χρειάζεται να ελέγξει τον κατάλογο προτύπων - το πιθανότερο, και επομένως, καταλληλότερο για να συμπεριληφθεί στην ιατρική γνωμάτευση, βρίσκεται στην αρχή του καταλόγου και δεν είναι απαραίτητο να ψάξουμε γι’ αυτό.

Τυποποιημένος οξύς συντονισμός: αυτή η λειτουργία επιτρέπει την πρόβλεψη της πιθανότητας ανάπτυξης ή προόδου της διαδικασίας, που χαρακτηρίζεται από τα πρότυπα στο εγγύς μέλλον. Συνήθως, όταν χρησιμοποιείται ο οξύς συντονισμός, επιβεβαιώνουμε μια υψηλή πιθανότητα προτύπου. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο τα πρότυπα πρέπει να προστεθούν στην ιατρική γνωμάτευση, δεδομένου ότι η διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τα πρότυπα έχει ήδη φθάσει σε μια ψηλή πιθανότητα παρουσίας στο όργανο ή πρόκειται να φθάσει στο εγγύς μέλλον και είναι απαραίτητο να αρχίσει μάχη ενάντια στην διαδικασία αυτή. Βάσει των αποκτηθέντων προτύπων, τα σκευάσματα για βελτίωση της υγείας μπορούν να επιλεχτούν.

Ανάλυση της κατάστασης οργάνου: η δεδομένη λειτουργία επιτρέπει την πραγματοποίηση άμεσης ανάλυσης της παθολογικής κατάστασης ενός συγκεκριμένου οργάνου. Επιτρέπει επίσης να καθοριστούν οι πιθανότερες διαδικασίες, περιγράφοντας την παθολογική κατάσταση ενός οργάνου, να χορηγηθούν τα σκευάσματα για την βελτίωση της υγείας, επιδρόντας στο παθολογικό κέντρο και αυτό θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη πάλη ενάντια στις παθολογικές διαδικασίες και την αφαίρεση μιας λοίμωξης, το ταχύτερο δυνατόν.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας προετοιμασίας της γνωμάτευσης ικανοποιεί τις ερωτήσεις όλων των χρηστών της «Sensitive Ιmago». Συστάσεις, σχετικές με δίαιτα, ασκήσεις φυσιοθεραπείας, ύπνος και πρόγραμμα ξεκούρασης, σύσταση για μερικές πρόσθετες αναλύσεις και διαβουλεύσεις με ειδικούς, μπορούν να προστεθούν με τη πίεση δύο κουμπιών. Εικόνα

◊ Προσωπική επιλογή σκευασμάτων για βελτίωση της υγείας. Vegeto-test (δοκιμή φαρμάκων)

Το πρόγραμμα «Sensitive Ιmago » είναι ελκυστικό, επειδή επιτρέπει μια προσωπική επιλογή προληπτικών σκευασμάτων με κίνητρο την βελτίωση της υγείας. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από μια τεράστια βάση δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει αλλοπαθητικά και ομοιοπαθητικά σκευάσματα, βοτανική ιατρική και συμπληρώματα διατροφής, όπως και το «Vegeto-test» (δοκιμή φαρμάκων) και την «συγκριτική ανάλυση». Αυτές οι λειτουργίες δείχνουν στον εξεταζόμενο ασθενή την εικονική κατάσταση του συγκεκριμένου οργάνου του/ της, αφότου αυτός/ αυτή έχει πάρει τα συνιστώμενα σκευάσματα.

Όταν υποβάλλεστε στο vegeto-test, τα χαρακτηριστικά του εύρους - συχνότητας ενός συγκεκριμένου οργάνου συγκρίνονται δυναμικά με ένα ηλεκτρομαγνητικό ενεργητικό διάγραμμα του επιλεγμένου σκευάσματος.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο vegeto-test, μπορούμε να προβλέψουμε την κατάσταση ενός οργάνου μετά από μια εικονική ιατρική θεραπεία με το συνιστώμενο σκεύασμα. Για να επιλέξουμε το αποτελεσματικότερο σκεύασμα για κάθε όργανο ή για κάθε παθολογική διαδικασία, διάφορα σκευάσματα μπορούν να δοκιμαστούν. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του «Vegeto-test» και την λειτουργία «συγκριτικής ανάλυσης», ο ειδικός μπορεί να επιλέξει το αποτελεσματικότερο σκεύασμα. Η επιλογή αυτή θα γίνει βάσει των ενδείξεων της συσκευής, αντί βάσει μιας υποκειμενικής άποψης του ειδικού. Αυτός είναι ένας τρόπος να γίνει μια προσωπική επιλογή για το σκεύασμα βελτίωσης της υγείας και να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα καλυτέρευσης της υγείας.

◊ Συγκριτική ανάλυση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «συγκριτικής ανάλυσης» μπορούμε να συγκρίνουμε την αρχική κατάσταση ενός συγκεκριμένου οργάνου με την εικονική κατάστασή του μετά από μια εικονική θεραπεία για βελτίωση της υγείας, με την χρήση συνιστώμενου σκευάσματος ή με την κατάσταση αυτού του οργάνου μετά από μια πραγματική θεραπεία για βελτίωση της υγείας, που έχει χορηγηθεί από έναν ειδικό μετά από μια δοκιμή ελέγχου. Κατά συνέπεια το πρόγραμμα παρουσιάζει αυτόματα τις πληροφορίες για τις αλλαγές στην κατάσταση του οργάνου: «μείωση της περιοχής του πυρήνα με «XX %», «ενίσχυση των αντιδράσεων της αντιστάθμισης με XX%». Αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να παρακινηθούν οι ασθενείς, που έχουν αμφιβολίες, να αγοράσουν τα συμπληρώματα διατροφής και άλλα σκευάσματα βελτίωσης της υγείας, που έχουν επιλέγει για αυτόν.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της λειτουργίας είναι η δυνατότητα μιας οπτικής παρουσίασης ελέγχου των αποτελεσμάτων μετά από μια θεραπεία βελτίωσης της υγείας, που έχει ξεκινήσει με τη λειτουργία ελέγχου.

◊ Λειτουργία ελέγχου

Μετά από την θεραπεία βελτίωσης της υγείας, που έχει χορηγηθεί από τον ειδικό βάσει των αρχικών εξετάσεων, στον πελάτη θα συστηθεί εξέταση με την λειτουργία ελέγχου. Σ’ αυτό το τεστ, η κατάσταση του οργάνου, που έχει διαγνωστεί ότι έχει πρόβλημα με την πρώτη εξέταση, θα εξεταστεί και το αποτέλεσμα θα είναι ένα διάγραμμα της κατάστασης ενός οργάνου μετά από μια θεραπεία βελτίωσης της υγείας. Τώρα, μπορούμε να συγκρίνουμε την αρχική κατάσταση του προβληματικού οργάνου με το διάγραμμα των αντίστοιχων οργάνων, που έχει ληφθεί με την λειτουργία ελέγχου. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται ενεργά από τους χρήστες της «Sensitive Ιmago», λόγω της οπτικής παρουσίασης και της απλής μορφής της. Κατά συνέπεια το πρόγραμμα αυτόματα παρουσιάζει τις πληροφορίες σχετικά με ποιοτικές αλλαγές στην κατάσταση ενός οργάνου.

Η εφαρμογή αυτής της λειτουργίας είναι χρήσιμη και στον ειδικό, που κάνει το τεστ, στον «οδηγό» του πελάτη, αλλά και στον ίδιο τον πελάτη, δεδομένου ότι τον παρακινεί να συνεχίσει τη βελτίωση της υγείας του. Χάρη στις λειτουργίες «ελέγχου» και της «συγκριτικής ανάλυσης» ο ειδικός μπορεί να διορθώσει εγκαίρως το πρόγραμμα βελτίωσης της υγείας. Έτσι, οι ειδικοί καθοδηγούνται από πραγματικές πληροφορίες για την κατάσταση των οργάνων του πελάτη.

Βάσει της αντίδρασης του οργανισμού κατά την επίδραση των χορηγημένων σκευασμάτων βελτίωσης της υγείας, ο ειδικός μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μερικά σκευάσματα. Αυτό θα βοηθήσει την χορήγηση στον πελάτη των αποτελεσματικότερων σκευασμάτων.

  Ζητήστε τιμοκατάλογο
των συσκευών
 
 
   
© Copyright 2013
"Alians-d"
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται