Rus Eng Spa Fra Ell Deu Tur Nld Rom Ukr
Öĺíňđ Âűńîęčő Ňĺőíîëîăčé Ŕëüôŕ-Ěĺä č Ŕëüôŕ-Ěĺä Óęđŕčíŕ

Skype: valdudko

Показване на контактите
X

Благодаря!
Ще получите отговор по време на
следващите 24 часа

OK
X

С цел да ви предостави детайлна информация, моля попълнете формуляра по-долу. Цени на устройството може да зависи от страната, в която се намирате.

Вашето име, фамилия:

Вашата страна:*

Вашият град:*

Вашият e-mail:* Проверете и се уверете влязъл e-mail адрес

Повторете е-mail:* Проверете и се уверете влязъл e-mail адресe-mail №1 и e-mail №2 не съвпадат

Бележки:

Преместете плъзгача, ако не сте робот

Необходими са полетата маркирани със " * " (звезда).

Можете да изпратите запитване до нашия
e-mail: sensitiv2008@gmail.com
 
  Попитайте цени
на устройства
 
 
Оборудване
Принцип на работа
Сертификати
Cофтуер Imago
Образование
Честота обезщетение
Изчисляването на доходността
Техника на
 

Честота обезщетение

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ОБОРУДВАНЕТО:

През 1977 г. в Германия доктор Ф. Морел и инженер Е. Раше предлагат нов биофизичен метод – Честота обезщетениета, която впоследствие получава названието „биорезонансна” терапия.

Честота обезщетениета представлява енергоинформационно въздействие върху клетките на тъканите и органите, което позволява те да се изменят до състояние на идеално здраве / в апарата са регистрирани енергоинформационни еталони за идеално здравия организъм/.

Степента на изменение може непосредствено да се проследи по време на сеанса на Честота обезщетениета чрез екрана на монитора в реално време.

Химическите лекарства лекуват последствията от заболяванията, но не могат да ви избавят от причината за тях. В някои случаи те са необходими, но напълно да излекува може само природата. Човешкият организъм е сложна саморегулираща се биологична система, излъчваща, както всичко в природата, слаби електромагнитни колебания. Те регулират всички нива на човешкия организъм /субклетъчно, клетъчно, тъканно, органно, системно/ и го поддържат в добро състояние.

При нарушаване процесите на саморегулация в организма започва образуване и натрупване на „неправилни”, патологични електромагнитни колебания, което води до развитие на различни заболявания. Единственият принципно нов метод на безмедикаментозно лечение и профилактика на този етап се явява методът на биорезонансна въздействие / „Честота обезщетениета”/

Честота обезщетениета е метод, при който се използват собствените електромагнитни колебания на пациента.

В основата й лежат три принципа:
 • Използване на собствените електромагнитни колебания
 • Разделяне на електромагнитните колебания на пациента на физиологични /”здрави”/ и патологични /”болестни”/
 • Инверсия и подтискане на патологичните колебания. Възстановяване и засилване на физиологичните.

Лечебният ефект от Честота обезщетениета се постига чрез стимулиране защитните сили на организма, изхвърляне на токсините и токсичните продукти от организма, обезвреждане на инфекциите, регенерация на тъкани, стимулация на възстановителните процеси в организма.

Благодарение на универсалния подход към лечението на различни заболявания и максималната индивидуализация на лечението, показанията на Честота обезщетениета са изключително широки: хронични кожни проблеми, обриви, брадавици, косопад, ендокринни, хормонални разстройства, мигрена, понижен имунитет, остеопороза, артрит, психосоматична преумора и много други.

Честота обезщетениета позволява да се съкратят сроковете за медикаментозна терапия, а впоследствие и напълно да се изключат химическите препарати. Честота обезщетениета е синтез от съвременните достижения на енергоинформационната медицина, биофизиката, компютърните технологии. Широко се прилага в Германия, САЩ , Австрия, Швейцария, Финландия, Унгария.

В какво се крият преимуществата на тази терапия?
 • Максимална индивидуализация на лечението с използване само енергията на пациента.
 • Непрекъснато автоматично пренастройване на терапията стъпка по стъпка в зависимост от текущото състояние на пациента.
 • Универсалност на подхода и отсъствие на риск от предозиране , което позволява прилагането на метода при всички възрастови групи и при различни патологични състояния.
 • Съвременно програмно осигуряване, което позволява да се провежда тестване и последващо лечение на:
  • Алергени /хранителни, битови, животински пърхот, полени, хранителни добавки и др., общо 366 субстанции/ При това начинът на тестване на алергии с Честота обезщетение има огромно преимущество, тъй като пациентът не се провокира от тествания алерген, а точно обратното - самото тестване действа разтоварващо на организма вследствие инвертирането /преобразуването/ на информацията за алергена или токсина.
  • Гъбични организми
  • Токсини от околната среда
  • Медикаменти
  • Стоматологични материали
  • Нозоди – „болестни продукти”-потенцирани в хомеопатични разтвори кръв, лимфа, урина, отделяни от патологично изменени органи и тъкани, токсини от болестотворни микроорганизми и едноклетъчни.
  • Микроелементи, витамини
  • Хомеопатични класически препарати
  • Хомеопатични органопрепарати
  • Химически елементи

С какво започва и как се провежда лечението?

Честота обезщетениета започва с подробна анамнеза и в повечето случаи с базова терапия, в хода на която организмът се хармонизира като цяло. Базовата терапия може да се нарече още разкриваща, защото буквално веднага след нейното прилагане се разкрива действителното състояние на пациента, при това леките нарушения и блокади, а също и повърхностните симптоми се отстраняват.

Целта на базовата терапия е да се коригират електромагнитните колебания, присъщи на организма и да се възстановят регулационните сили на организма, а заедно с това и целенасочено да започнат процесите на оздравяване.

Вторият етап е насочен към патологичния процес. Това е специалната терапия. В хода на терапията физиологичните колебания ще бъдат максимално засилени, а натоварващите вредни електромагнитни колебания ще бъдат инвертирани, т.е. преобразувани в свое точно огледално копие и в такъв вид върнати обратно. По такъв начин патологичните информации, присъстващи в организма, отслабват и съвсем изчезват по време на сеансите. Така пациентът получава лечение изключително само с помощта на собствените си колебания. Нито в една от фазите на лечение в организма не постъпват сигнали от външни източници.

Защо по време на лечението са необходими детоксикационни мероприятия?

В процеса на първите етапи на Честота обезщетениета става отделяне в кръвта на токсични вещества от различен произход, които постепенно се натрупват в мезенхима и при обикновени условия практически не се изхвърлят от организма.

Затова през целия период на лечение трябва да се предприемат мерки за детоксикация на организма.Това се постига на първо място с обилен прием на чиста, слабо минерализирана вода.

Освен това задължително условие за освобождаването на организма от токсините е ежедневното вземане на душ или посещение на сауна, своевременното освобождаване на червата.

Какви са приоритетните области при използването на Честота обезщетениета?

Универсалността на подхода и максималната индивидуализация на лечението при всеки отделен случай изключително разширяват диапазона на възможностите за прилагането му. Честота обезщетениета е решение в тези случаи, когато не може да се постигне пълен ефект със средствата на общоприетата терапия. На първо място това са хронични и продължителни заболявания на белите дробове, сърдечно-съдовата система, стомашно-чревния тракт, рецидивиращи болкови синдроми, имунна недостатъчност, трофични разстройства, различни функционални нарушения.

Изключително ефективен се оказва методът при лечението на остра и хронична алергия, непоносимост към хранителни продукти, остри и хронични интоксикации, предизвикани от влиянието на околната среда.

При това методът на тестиране на алергии по Морел притежава предимството, че не натоварва пациента с алергена, а тъкмо обратното – обезщетение честота действа разтоварващо на организма поради преобразуването на информацията за алергена. В процеса на лечение на алергията се използва физиологичното приспособяване на сигнала от организма в дадения момент към момента на терапията. Благодарение на такъв подход, на точното определяне причинните фактори за заболяването и синергичния ефект на двуканалната техника, резултатите от терапията често са просто невероятни. Честота обезщетениета добре се съчетава при необходимост с приема на медикаменти и с други физиотерапевтични методи на лечение.

Използването на Честота обезщетениета в апарата „Сенситив Имаго”

Повече подробности за използването на Честота обезщетениета в апарата „Сенситив Имаго” можете да прочетете в инструкциите към апарата. Главна особеност на Честота обезщетениета в „Сенситив Имаго”е, че дейността е регулирана автоматично и не се налага поотделно да се засилват физиологичните колебания и да се инвертират патологичните – апаратът го прави автоматично. Просто натискате копчето „Информационно въздействие”, насочвате към нужния участък и терапията е в ход. В „Сенситив Имаго” тази функция е максимално автоматизирана с цел удобството на клиента.

Курсът на лечение се състои от 10 такива въздействия, желателно през ден. Препоръчва се за един сеанс да се правят не повече от 6 включвания на Честота обезщетение.


 
   
Copyright © 2007
"Альфа Мед Украина"
Всички права запазени